•   Sobota, 20 kwietnia 2024
Umowy u notariusza

Umowa przedwstępna i kupno nieruchomości – czym jest i dlaczego warto ją podpisać u notariusza?

Warto zacząć od tego, że umowa przedwstępna należy do instytucji prawa zobowiązań, które wynika z księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego. To umowa, przez którą jedna ze stron albo obie zobowiązują się do tego, by zawrzeć oznaczoną umową. W praktyce nazywa się niekiedy taką umowę również jako przyrzeczoną.

Mówiąc nieco prościej strony umowy umawiają się, że za jakiś czas pojawi się określona umowa. Taka umowa przedwstępna jako sama nie rodzi więc skutków rozporządzających. Jeśli będzie to umowa przedwstępna sprzedaży samo jej podpisanie nie przenosić będzie własności rzeczy, której umowa dotyczy, a jedynie będzie związane ze zobowiązaniem strony sprzedającej do tego, że za jakiś czas sprzedaż rzecz za określoną ceną i oznaczonej osobie. Ewentualnie może się pojawić także zobowiązanie, że druga strona dokona zakupu.

Pojęcie i charakter prawny umowy przedwstępnej

Kodeks w stosunku do umowy przedwstępnej zaznacza, że muszą się tam znaleźć informację o tym na jakiej zasadzie będzie podpisywana ta umowa, która jest przedmiotem zobowiązania z umowy przedwstępnej. Powinno się również znajdować tam określenie w jakim terminie ta umowa przyrzeczona będzie również zawarta. Nie odbiera to jednak prawa do tego, by w umowie przyrzeczonej również dokonać jakiś zmian czy dołączyć inne zapisy. Oczywiście umowa przyrzeczona w swojej treści nie może mieć takiej formy, która byłaby sprzeczna z kodeksem cywilnym.

Zawarcie transakcji u notariusza

W praktyce taka umowa najczęściej będzie zawierana jako umowa przedwstępna sprzedaży bądź kupna nieruchomości albo prawa do lokalu. O ile ustawodawca nie narzuca stronom formy umowy w ramach aktu notarialnego, ale niekiedy może się to stać ważne, gdy ktoś będzie chciał się z zawarcia umowy wycofać.

Jeśli przedwstępna umowa będzie w formie aktu notarialnego można oczekiwać, że będziemy mieli sytuację, w której będzie okazja do dochodzenia swoich praw w momencie, gdy druga strona chciałby się wycofywać z takiej umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej. Jeśli nie ma aktu notarialnego jedyne co pozostaje, gdy druga strona się wycofa to walka o odszkodowanie na rzecz tych kosztów jakie było trzeba ponieść w związku z przyszłą umową.

W przypadku, gdy chodzi o nieruchomości sprawa jest o tyle klarowna, że prawo w tym przypadku do przeniesienia własności nieruchomości wymaga właśnie umowy w formie aktu notarialnego, jest to tak zwany przymus notarialny, z którym trzeba się pogodzić. A to sprawia, że również umowa przedwstępna musi być w formie aktu notarialnego, dlatego ta sprawa będzie wyraźnie tutaj zaznaczona przez ustawodawcę.

Zobacz również