•   Środa, 19 czerwca 2024
Akt notarialny

Akt notarialny – czym różni się wypis od oryginału

Często zdarzają się takie sytuacje, w których klienci kancelarii notarialnych pojawiają się z pytaniem dlaczego nie dostali oryginału. Odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Pojawia się również w trakcie odczytania aktu notarialnego jako jedno z wyjaśnień. Ten detal może umykać klientom i potem pojawiają się takie pytanie.

Przywoływane jest w trakcie odczytywania aktu specjalne pouczenie o tym, że dokument, który otrzymają to jedynie wypis aktu, zaś oryginał będzie pozostał w kancelarii i tak będzie przez kolejnych 10 lat. Po upływie tego okresu notariusz przekazuje akt do sądu wieczystoksięgowego, właściwego terytorialnie dla danej kancelarii notarialnej.

Akt notarialny i różnica między wypisem

Wypis z aktu notarialnego ma wartość oryginału i ma charakter urzędowy. Jest to powtórzenie bardzo dokładne treści, a jego wydanie stronom stającym do umowy będzie następować dopiero po tym jak podpisany będzie rzeczony akt. Oryginał aktu różni się tym, że jest podpisywany przez notariusza i wszystkich stawających.

Natomiast, jeśli chodzi wypis będzie on podpisywany jedynie przez notariusza i musi być również opatrzony pieczęcią, pojawiają się parafki na połączeniu stron. Dodatkowe wypisy każdego aktu będzie można uzyskać w nieograniczonej ilości zawsze w godzinach urzędowania kancelarii po upływie 10 lat będzie trzeba się udawać po kolejne wypisy już do właściwego sądu wieczystoksięgowego.

Akt notarialny

Złożenie odpowiednich dokumentów

Słowo wyjaśnienia będzie również dotyczyć kwestii ilości wypisów, które są sporządzone przez notariusza. Osoby, które nie są obeznane z obowiązkami notariusza mają z tym problem. Poza stronami umowy wypisy muszą także trafiać do właściwych urzędów. Tutaj najważniejsze zadanie jest po stronie notariusza, który musi te wypisy przekazać do konkretnych sądów, urzędów, gdzie muszą się znaleźć dokumenty z każdego aktu notarialnego.

Tutaj można również powiedzieć o tym, jak wygląda kwestia numeracji i powody, dla których numery na pierwszej stronie wypisu różnią się od tych, jakie będą się znajdować na ostatniej stronie. Jeśli chodzi o numer na pierwszej stronie wypisu będzie to Repertorium A i oznacza jakim numerem jest opatrzony oryginał aktu. Na ostatniej stronie wypisu klienci znajdują numer, którym będzie opatrzony ten wypis, koty im będzie przekazywany.

Wszystkie wskazane kwestie dotyczyć będą czynności podejmowanych przez każdego notariusza bez wyjątku. Nie ma tutaj szczególnych uwarunkowań, zawsze wygląda to tak samo, ponieważ wynika to z przepisów prawa.

Zobacz również