•   Środa, 29 maja 2024
Czynności notarialne

Czynności notarialne ogólnie

Notariusz lub jego zastępca to jedyne osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Podczas dokonywania czynności należy z szczególną dokładnością czuwać nad należytym zabezpieczeniem i poufnością spraw interesantów, zwłaszcza w stosunku do osób dla których czynność powoduje skutki prawne. Notariusz został zobowiązany wobec ustawy do udzielania szczegółówych informacji odnośnie wykonywanych operacji i czynności, a także pouczać o możliwościach i prawach urzędu skarbowego względem przedmiotu czynności oraz sposobu obliczania opłaty skarbowej.

Wszystkie sporządzane dokumenty powinny być czytelne i zrozumiałe, zapisywane w sposób przejrzysty dla obu stron. Jeśli treść dokumentu lub jej fragment nie jest zrozumiały dla interesantów Notariusz powinien cierpliwie wyjaśniać sens i skutki poszczególnych zapisów objętych czynnością.

Notariusz zobowiązany jest do weryfikacji tożsamości osób biorących udział w wykonywanej czynności notarialnej na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, a w szczególnych przypadkach w inny sposób nie budzący wątpliwości co do torzsamości osób - dokumenty ze zdjęciem, oświadczenia osób znających stronę. Notariusz może odstąpić czynności weryfikacji tożsamości jedynie dla osób osobiście mu znanych. Sposób stwierdzania tożsamości zapisywany jest w protokole czynności.

Zobacz również