•   Środa, 19 czerwca 2024
Praca notariusza

Sylwetka notariusza na tle obowiązującego prawa

notariuszNotariusz, to osoba zaufania publicznego, której uprawnienia zostały nadane przez organy sprawiedliwości. Co ciekawe, Ministerstwo Sprawiedliwości nie tylko stanowi pieczę nad notariuszem, ustala i reguluje normy, ale także lokalizuje siedzibę kancelarii, dzięki czemu notariusz może cieszyć się przywilejem ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

W systemie prawnym Polski, notariusz odgrywa istotną rolę, ponieważ odciąża organ sprawiedliwości, rozwiązując spory jeszcze przed wejściem na drogę sądową - zapewniając pewność, bezpieczeństwo obrotu. Przy okazji, warto zdementować tezę, która mówi o wykonywaniu przez notariusza usług, jednak jako osoba zaufania publicznego, notariusz dokonuje wyłącznie czynności notarialne. Co ważne, wykonuje czynności w miejscu zwanym kancelarią notarialną. Wyjątkiem są okoliczności, charakter czynności w których notariusz wykonuje obowiązki poza własną siedzibą. Do obowiązku notariusza należy stanie na straży należytego zabezpieczenia praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Prawo określa również cechy oraz samą sylwetkę notariusza. Przede wszystkim notariusz musi być bezstronny, jednocześnie obiektywny, a czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego, w języku ojczystym. Jednak od tego są odstępstwa, ale tylko wtedy gdy notariusz ma uprawnienia lub stale korzysta z usług tłumacza przysięgłego. Notariusz zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej, która obejmuje również bezpieczne przechowywanie dokumentów. Oryginał aktu notarialnego, są zazwyczaj gromadzone w kancelarii, zainteresowane strony jednak otrzymują dokumenty, które mają moc prawną równą oryginałom. W rezultacie zainteresowane strony do aktów notarialnych przechowywanych w kancelarii lub sądzie mają czasowo nieograniczony dostęp.

Zobacz również