•   Sobota, 20 kwietnia 2024
Praca notariusza

Kim jest notariusz i jakie ma możliwości?

Akt notarialny jest szczególną formą dokumentu urzędowego, sporządzanego w celu potwierdzenia określonej czynności prawnej. Jest konieczny zawsze wtedy, kiedy wymaga tego prawo. Nie jest jednak jedynie wymuszony przepisami - można go sporządzić również na życzenie stron. Do jego zawarcia niezbędny jest zawsze notariusz. Mówi się, że każdy z nas choć raz w życiu skorzysta z jego usług. Kim jest dokładnie notariusz, jakie pełni zadania, kto może nim zostać oraz dlaczego jest niezbędny przy czynnościach prawnych? Do której kancelarii się udać, kiedy szukamy notariusza w Kielcach?

Notariusz - co warto wiedzieć?

Garść podstawowych informacji: notariusz, dawniej rejent, był kiedyś osobą mogącą sprawować władze z nadania króla. Obecnie notariusz mianowany jest przez Ministra Sprawiedliwości. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która zajmuje się sporządzaniem dokumentów notarialnych. Dokumenty te mają charakter urzędowy. Notariuszowi przysługuje prawo do posługiwania się pieczęcią z orłem białym. Z racji tego, ze notariusz jest funkcjonariuszem państwowym, przysługuje mu ochrona. Siedzibę kancelarii notariusza wyznacza Minister Sprawiedliwości. Kancelaria notarialna może być prowadzona wyłącznie w jednym lokalu, w konkretnej miejscowości. Notariusz może mieć własną kancelarię lub pracować w kancelarii innego notariusza. 

Notariusz ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej. Kodeks ten uchwalony został decyzją Krajowej Rady Notarialnej. W przypadku występowania jakiegokolwiek spowinowacenia (do trzeciego stopnia włącznie), z którąkolwiek ze stron aktu notarialnego, notariusz ma zakaz dokonywania czynności notarialnych. Zasada ta dotyczy nie tylko krewnych, ale też bliskich znajomych czy osób przysposobionych. Praca notariusza musi być przejrzysta, dlatego jest ścisłe regulowana pod każdym względem. Notariusz, zobowiązany Kodeksem Etyki, odmówi dokonania każdej czynności notarialnej będącej sprzecznej z prawem.

Notariusz pracuje w swoim ojczystym języku - czynności notarialne wykonywane są zawsze w języku polskim. Jeśli strony sobie tego życzą (lub występuje taka konieczność), w czynnościach w języku obcym pomaga tłumacz przysięgły.

Regulowane prawnie jest również samo wynagrodzenie notariusza. Maksymalną stawkę ustala Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. Wynagrodzenie notariusza to tzw taksa notarialna. Taksa uzależniona jest od wartości przedmiotu, którego dotyczy czynność notarialna. Ze względu na zbyt dużą ilość zmiennych czynników, niemożliwe jest podanie stałego wynagrodzenia notariusza. Z pewnością jednak najwiecej zarabiają ci najbardziej doświadczeni oraz ci mający już swoje własne kancelarie.

Jakie zadania pełni notariusz?

Czym zajmuje się notariusz? Jego zadania, to m.in.:

 • spisywanie protokołów oraz dokumentów;
 • przygotowywanie aktów notarialnych, poświadczeń;
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • projekty dokumentów;
 • przyjmowanie i przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów;
 • potwierdzanie pełnomocnictwa (tylko pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie ma moc prawną i jest wiarygodne dla urzędników);
 • inne czynnosci wynikające z obowiązujących przepisów.

Notariusz w Kielcach świadczy powyższe usługi notarialne na wysokim poziomie i w pełnym zakresie. 

Notariusz

Jak zostać notariuszem?

Jak  można się łatwo domyślić, zdobycie zawodu zaufania publicznego, obciążonego ogromną odpowiedzialnością, daje perspektywę wysokich zarobków i stabilność pracy. Pierwszym krokiem, na tej długiej i żmudnej ścieżce, jest ukończenie studiów prawniczych. Dopiero dyplomowany prawnik podejmuje decyzje o dalszym kształceniu się w kierunku zostania notariuszem.

Ustawa deregulujaca dostęp do zawodu notariusza, określa, kim musi być kandydat do zawodu i jakie warunki musi spełnić. Kandydat musi:

 • być obywatelem UE lub państwa należącego do EFTA;
 • odbyć 3,5 letnią aplikację i asesurę notarialną;
 • być objętym patronem aplikanta notarialnego przez innego notariusza;
 • stworzyć 70 projektów aktów notarialnych;
 • oraz 14 projektów innych czynności notarialnych;
 • zdać trzyczęściowy egzamin praktyczny.

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się tytuł zastępcy notarialnego, następnie dopiero zostaje się powołanym na notariusza.

Nie każdy jednak musi przechodzić przez wszystkie etapy. Otwartą drogę do zawodu notariusza mają radcy prawni, adwokaci ze stażem dłuższym niż 3 lata, doktorzy nauk prawnych, profesorowie, sędziowie oraz prokuratorzy.

Kto może zostać notariuszem?

Solidne wykształcenie i zdane egzaminy to jednak nie wszystko. Konieczne jest zaświadczenie o niekaralności, ukończenie 26 roku życia oraz możliwość korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich. 

Zobacz również