•   Wtorek, 16 lipca 2024
Praca notariusza

Cennik notariusz

Najczęściej zadawanym pytaniem dla notariuszy przez ich nowych klientów jest "Ile to kosztuje?". Pieniądze a zwłaszcza pobierana ich ilość budzą różne emocje, jednak należy wyraźnie zaznaczyć iż nie wszystkie opłaty ponoszone przez strony są wynagrodzeniem notariusza. Opłaty pobierane przez notariuszy możemy podzielić na katagorie:

  • podatki
  • opłata sądowa
  • wynagrodzenie czyli taksa notarialna

Podczas tworzenia dokumentu notariusz wyraźnie informuję stronę o wysokości podatku i opłat sądowych - przedstawia również ilość pobranego wynagrodzenia łącznie z podatkiem VAT.

Zwolnienie z taksy notarialnej

W szczególnych przypadkach jeśli wnioskodawca (strona) nie jest w stanie bez uszczerbku na zdrowiu dla siebie lub rodziny ponieść opłaty wyliczonej przez notariusza, może wystąpić pisemnie do sądu rejonowego odpowiadającego do miejsca zamieszkania strony z prośbą o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty (taksy). Zwolnienie z opłaty może również zostać zastosowane do osób prawnych, która w sposób jednoznaczny wykaże brak możliwości finansowych na poniesienie wynagrodzenia dla notariusza. Sąd po weryfikacji wniosku i potrzeby dokonania czynności notarialnej uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do wykonania ustalonej czynności notarialnej. Wynagrodzenia dla notariusza wędruje w takim przypadku z Skarbu Państwa.

Zobacz również