•   Wtorek, 16 lipca 2024
Ksiegi wieczyste

Zapis o służebności osobistej w księdze wieczystej

służebność osobista Pytanie o to, czy można odwołać zapis o służebności osobistej pojawia się na tyle często, że rośnie również liczba poradników uczących, jak to zrobić, aby działanie takie przyniosło końcowy sukces. Już na wstępie wypada podkreślić, że osoba uprawniona, na której rzecz ustanowiono służebność osobistą mieszkania, w każdej chwili może zrzec się wspomnianego prawa. Gdy więc zdecyduje się na taki krok – prawo wygaśnie. Jeśli jednak prawo takie zostało ujawnione w księdze wieczystej, samo zrzeczenie się go nie jest wystarczającym krokiem.

Niezbędne okazuje się również wykreślenie wspomnianego prawa z KW. Krok taki jest możliwy do wykonania, pojawiają się jednak kolejne ograniczenia. Tu kluczowe znaczenie ma to, że zrzeczenie powinno być dokonane w formie pisemnej zawierając podpis poświadczony przez notariusza. Właśnie ta forma oświadczenia złożonego w obecności urzędnika w formie pisemnej cieszy się największą popularnością i jest najczęściej stosowana. W takim przypadku należy przygotować samo oświadczenie oraz wniosek o wykreślenie służebności osobistej z księgi wieczystej i złożyć oba dokumenty w Wydziale Ksiąg Wieczystych tego sądu rejonowego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie księgi, w której zawarta jest służebność.

Jeszcze inną metodą, jest zrzeczenie się służebności osobistej mieszkania poprzez złożenie oświadczenia zyskującego formę aktu notarialnego. Akt taki jest przygotowany przez notariusza. Na urzędniku tym spoczywa również obowiązek odczytania go w towarzystwie osoby zrzekającej się służebności osobistej, a także jego podpisania wraz z osobą zainteresowaną. Już w takim akcie jest zawarty wniosek o wykreślenie spornego prawa z księgi wieczystej, do Wydziału Ksiąg Wieczystych trafia więc jeden, a nie dwa dokumenty. Trzeci sposób polega na zrzeczeniu się spornego prawa przy zawieraniu umowy sprzedaży mieszkania z służebnością osobistą. W takiej sytuacji podczas spisywania aktu notarialnego konieczna jest obecność osoby, której zgoda na zrzeczenie się prawa służebności osobistej umożliwiła sprzedaż lokalu.

Zobacz również