•   Środa, 29 maja 2024
Akt notarialny

Najem okazjonalny – umowa najmu mieszkania w praktyce notarialnej

Najem okazjonalny pojawił się w naszym prawie nie tak dawno, jako szczególny rodzaj najmu wprowadzony do porządku prawnego przez ustawę dotyczącą ochrony praw lokatorów. Zmiany te miały poprawiać sytuację właściciela w relacjach z najmującym, jednak tak jak mówiliśmy niewielu właścicieli na taki rodzaj najmu się decydują.

Przepisy przytoczonej tutaj ustawy stanowią iż wyłącznie lokale przeznaczone na cele mieszkaniowe kwalifikują się do tego, by wykorzystywać opcje najmu okazjonalnego. Dodatkowo mogą go dokonywać włącznie osoby fizyczne, które są właścicielami albo też mają spółdzielcze prawo do lokalu. Aby umowa była ważna musimy spełnić kilka warunków.

Umowa najmu okazjonalnego

Przede wszystkim umowa musi zostać spisana, wymagane jest to pod rygorem nieważności umowy pisemnej. Podobnie jak każdorazowe zmiany do tej ustawy. W umowie musi się znaleźć oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o tym, że poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opuszczenia mieszkania w określonym przez właściciela terminie. Jako załącznik w formie pisemnej można wskazać alternatywny lokal, w którym można mieszkać w razie konieczności wykonania opróżnienia lokalu.

Spisanie umowy

Wymagane dokumenty

Konieczne będzie także dołączenie oświadczenia właściciela mieszkania wskazanego przez najemcę o tym, że wyraża zgodę na zamieszkanie przez najmującego lokalu wskazanego w oświadczeniu. To co ważne to również fakt, że na żądanie właściciela najmujący jest zobowiązany do przedstawienia dokumenty z podpisem osoby poświadczonym notarialnie. W przypadku utraty możliwości zamieszkania we wskazanym lokalu alternatywnego zobowiązany będzie przedstawienie również dodatkowego dokumentu świadczącego o kolejnym lokalu, w którym ewentualnie będzie można zamieszkać.

W przypadku, gdy nie będzie takiego oświadczenia można wymówić umowę z zachowaniem 7 dni okresu wypowiedzenia. Konieczne będzie wcześniej zgłoszenie wynajmu również do Urzędu Skarbowego. W przypadku niedokonania takiego właśnie zgłoszenia umowa nie będzie powiązana regułami najmu okazjonalnego, będzie to w takiej sytuacja wyłącznie umowa najmu.

Prawa i obowiązki

Zapisy prawne określające zasady najmu wiążą się z doprecyzowaniem zakresu praw i obowiązków uczestników takiej umowy. W zakresie opłat stanowi się, że nie można podnosić czynszu w zakresie innym niż będą stanowić zapisy ustawy. Można mieć najem okazjonalny na maksymalnie 10 lat, po upływie których należy zawrzeć kolejną umowę jeśli będzie wola do tego, by dalej przedłużyć taką właśnie umowę. Umowa wygaśnie, jeśli nie będzie wcześniej w odpowiednim momencie przedłużona.

Zobacz również