•   Wtorek, 16 lipca 2024
Praca notariusza

Jak zostać notariuszem

Osoba zainteresowana nabyciem zawodu notariusza musi spełniać pięć podstawowych warunków:

  • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać w pełni w praw obywatelskich i cywilnych
  • być osobą nieskazitelną o dobrej reputacji,
  • dać rękojmię o żetelnym wykonywaniu zawodu,
  • ukończyć studia wyższe prawnicze na terenie RP i uzyskać tytuł magistra - ewentualnie studia prawnicze wznawane na terenie RP,
  • ukończyć 26 lat.

Kolejnymi wymaganiami jest odbycie aplikacji notarialnej, złożenie egzaminu notarialnego oraz odbycie asesury. Aplikacja trwa od 1 stycznia nieudstannie przez 2 lata i 6 miesięcy. Polega na pełnym zapoznaniu się z zawodem oraz całokształtem pracy notariusza. Nabór na aplikację odbywa się na podstawie wyników egzaminu wstępnego prowadzonego przez komisję do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości. Aplikacja ta jest oczywiście płatna, organizowana przez poszczególne rady izb notarialnych na podstawie programu ustalonego przez Krajową Radę Notarialną. Aplikację kończy się egzaminem składającym się z trzech form pisemnych. Pozytywny wynik otrzymują osoby które zaliczyły każdą część egzaminu.  Po egzaminie należy złożyć wniosek do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o powołanie Asesora. Do wniosku należy dołączyć oswiadczenie notariusza o gotowości zawarcia umowy o pracę. Asesura trwa minimum 2 lata. Doktorzy nauk prawnych mogą przystąpić do zawodu bez odbywania aplikacji notarialnej do egzaminu notarialnego. 

Minister Sprawiedliwości posiada prawo powołania na notariusza osoby która nie posiada aplikacji notarialnej, asesury lub nie odbyła egzaminu notarialnego. Z tej drogi mogą korzystać jedynie profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych oraz osoby którze w przeszłości obejmowały posady sędziego lub prokuratora lb adwokata 

Notariusza ostatecznie zostaje powołany przez Ministra Sprawiedliwości który wyznacza jego siedzibę.

 

 

 

Zobacz również