•   Wtorek, 16 lipca 2024
Praca notariusza

Podstawowe zadania notariusza

Usługi świadczone przez notariusza prędzej czy później przydają się praktycznie każdej osobie. Wykorzystywane są one między innymi podczas zawierania rozmaitych umów, tworzenia wszelkiego rodzaju aktów prawnych czy tworzenia odpisów dokumentów. Co tak właściwie wchodzi w zakres przynajmniej podstawowych obowiązków notariusza? Chociaż dość często o nim się słyszy, niewiele osób tak dokładnie do końca zdaje sobie sprawę z tego, z jakich jego usług mogą one skorzystać oraz w jakich sytuacjach powinny one do niego zgłosić się ze swoim problemem.

Kancelaria notarialna

Notariusz, znajdując się wśród pozostałych urzędników państwowych, odpowiedzialny jest przede wszystkim za pełnienie funkcji zaufania publicznego w kraju. Posiada swoją własną, odpowiednio wcześniej przygotowaną i zatwierdzoną, pieczątkę, która chociażby o tym świadczy – tylko i wyłącznie dokumenty opieczętowane i podpisane stają się ważne w świetle prawa. Odpowiada on za prawidłowe przygotowywanie wszelkiego rodzaju dokumentów spełniających wszystkie normy oraz charakteryzujących się dość sporą szczegółowością. Notariusz nieustannie powinien rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w organizowanych przez państwo specjalistycznych kursach i szkoleniach, które pozwolą mu jeszcze efektywniej wypełniać swoje zadania, ze szczególnym uwzględnieniem dbania o dobro zainteresowanych jego usługami obywateli. Zobowiązany jest on w każdym przypadku dochowywać tajemnicy zawodowej oraz dbać o nieustanny rozwój prowadzonej przez siebie kancelarii notarialnej, starając się w ten sposób, aby gwarantowała ona możliwie jak największy zakres profesjonalnych usług osobom odwiedzającym ją.

Zobacz również