•   Piątek, 20 maja 2022

Jak regulowana jest odpowiedzialność notariusza?

Gdy notariusz dokonuje czynności notarialnych, przyczynia się do powstania dokumentów urzędowych, nic więc dziwnego, że wywołują one bardzo konkretne skutki prawne dotykające nie tylko podmioty wspomnianych czynności, ale i osoby trzecie. Notariusz jest osobą, od której oczekuje się stania na straży nie tylko legalności, ale i bezpieczeństwa obrotu prawnego...

Czytaj więcej ⇾

Po co nam notariusz?

Notariusz przygotuje dla nas akty notarialne, czyli oświadczenia woli i umowy prawne, które będą miały charakter publicznego dokumentu. Akty notarialne posiadają...

Czytaj więcej ⇾

Czasowa nominacja notariusza

Praca notariusza opiera się na normach ustalonych przez ustawę z roku 1997, jednak ostatnimi czasy wprowadzono nową wersje projektu, który miał na celu regulację...

Czytaj więcej ⇾

Zawód notariusza bez tajemnic

W przepisach polskiego prawa notariat jest definiowany jako zawód zaufania publicznego o szczególnym charakterze. Dokonując próby jego charakterystyki warto przy tym...

Czytaj więcej ⇾

Podstawowe zadania notariusza

Usługi świadczone przez notariusza prędzej czy później przydają się praktycznie każdej osobie. Wykorzystywane są one między innymi podczas zawierania rozmaitych umów...

Czytaj więcej ⇾

Obowiązki notariusza

Notariusz to szczególny rodzaj prawnika, któremu z racji wykonywanych obowiązków stawia się wyjątkowe wymagania w zakresie rzetelności, obiektywizmu, zaufania i moralności...

Czytaj więcej ⇾

Jak zostać notariuszem

Osoba zainteresowana nabyciem zawodu notariusza musi spełniać pięć podstawowych warunków: posiadać obywatelstwo polskie i korzystać w pełni w praw obywatelskich i...

Czytaj więcej ⇾

Cennik notariusz

Najczęściej zadawanym pytaniem dla notariuszy przez ich nowych klientów jest "Ile to kosztuje?". Pieniądze a zwłaszcza pobierana ich ilość budzą różne emocje, jednak...

Czytaj więcej ⇾