•   Środa, 29 maja 2024

Czynności notarialne

Czynności notarialne ogólnie

Notariusz lub jego zastępca to jedyne osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Podczas dokonywania czynności należy z szczególną dokładnością czuwać nad należytym zabezpieczeniem i poufnością spraw interesantów, zwłaszcza w stosunku do osób dla których czynność powoduje skutki prawne. Notariusz został zobowiązany wobec ustawy...

Czytaj więcej ⇾

Prawo o notariacie

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności: Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego...

Czytaj więcej ⇾

Przed wizytą w kancelarii

Prosimy dostarczyć wszystkie niedzbędne dokumenty do wykonania czynności notarialnej wraz z danymi personalnymi stron możliwie wcześniej do Kancelarii. Wcześniejsza analiza...

Czytaj więcej ⇾