•   Środa, 19 czerwca 2024
Poradnik prawny

Darowizna na rzecz małżonka

darowizna dla małżonka O własności nieruchomości świadczą akty notarialne, zaś samo ich nabywanie może odbywać się za pośrednictwem zakupu, spadku czy też darowizny. Ostatnia z nich, jest szczególnie skomplikowana, szczególnie gdy dotyczy małżonków, ponieważ powszechnie przyjęło się, że zawarcie małżeństwa jest równoznaczne z przyjęciem wszelkich dóbr materialnych, świadczeń w tym również nieruchomości. Nie jest to do końca prawda.

Aby omówić problem, warto posłużyć się przykładem. Jedno z małżonków (przykładowo przyszły mąż), odziedzicza dom jeszcze zanim ślub został zawarty. Po zawarciu małżeństwa, para inwestuje w nieruchomość. Według norm społecznych, dom należy do przykładowej pary, jednak według prawa jest majątkiem osobistym właściciela, gdyż spadek został przejęty jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński. Jednak nie jest to zbyt sprawiedliwe rozwiązanie, bowiem nieruchomość pochłania pieniądze obu małżonków. Dlatego gdy obie strony wyrażą zgodę, warto zawrzeć umowę, efektem której będzie doprowadzenie do wpisania w księdze wieczystej małżonków na prawach wspólności ustawowej.

W przypadku, gdy małżonkowie już przed ślubem zdecydowali o rozdzielności majątkowej, podpisując intercyzę, to zadaniem notariusza jest przygotowanie umowy, która będzie pisemnym i prawnym potwierdzeniem tego, iż w tym współmałżonka zostaje współwłaścicielką domu. Jednak takie sytuacje w Polsce są rzadkością, ponieważ w naszym kraju małżonków najczęściej obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Oznacza to, że należy dokonać zmiany własności nieruchomości poprzez darowiznę nieruchomości z majątku osobistego aktualnego właściciela do majątku wspólnego obojga małżonków. W rezultacie, oznacza to, że ich obojga obowiązuje prawo majątkowej wspólności małżeńskiej, czyli niepodzielnej współwłasności łącznej. Prawo to może być zerwane, jedynie w skrajnych przypadkach, w których nastąpiła śmierć jednego z małżonków, rozwód czy też separacja. Można zatem uznać, że własność na prawach wspólności ustawowej bardziej wiąże małżonków niż współwłasność po części. Jeśli chodzi o koszty procesu notarialnego, to są one określone przez taksę notarialną, więc w wypadku umowy darowizny z majątku osobistego do wspólnego strony zapłacą u notariusza opłaty sądowe w kwocie 200,00 zł oraz wynagrodzenie notariusza w maksymalnej wysokości, nie przekraczającej 1500,00 zł, plus podatek VAT. Gdyby jednak przedmiotem darowizny był udział wynoszący połowę nieruchomości, wówczas opłata sądowa wynosi 100,00 zł, a taksa notarialna liczona będzie od połowy wartości nieruchomości. Warto jednak zaznaczyć, że taksa notarialna jest cennikiem ruchomym, a więc w drodze negocjacji można obniżyć koszty o znaczną kwotę.

Zobacz również