•   Środa, 19 czerwca 2024
Ksiegi wieczyste

Ksiegi wieczyste – przewodnik

Księga wieczysta służyć będzie ustaleniu stanu prawnego nieruchomości. Jest to urzędowy rejestr praw, które są związane z nieruchomością i zapewniają bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dzięki Księgom uzyskamy pewne informację na temat danej nieruchomości, komu jakie prawa będą w stosunku do danej nieruchomości przysługiwać.

Każda księga wieczysta poza wersją elektroniczną posiada także akta księgi wieczystej a więc zbiór dokumentów, na podstawie których wprowadzi się wszystkie informacje do systemu komputerowego, akta ksiąg przechowywane są w sądach rejonowych w wydziale ksiąg wieczystych. Mamy specjalną ustawę, która będzie właśnie traktować na ten temat.

Podstawowe zasady jakie rządzą księgami wieczystymi to:

Jawność

Każdy może zapoznać się z zawartością księgi wieczystej i dlatego nie można będzie się zasłaniać tym, że nie zna się wpisów o danej nieruchomości.

Domniemanie zgodności ze stanem rzeczywistym

Przyjmuje się, że to wszystko co znajduje się w księdze wieczystej jest rzeczywiście zgodne z tym jak wygląda stan prawny w rzeczywistości

Stan prawny nieruchomości

Rękojmia wiary publicznej

Jeśli kupujemy nieruchomość i jest tam informacja, o właścicielu z księgi wieczystej to mamy prawo własności nawet jeśli potem okaże się, że nie był to właściciel.

Budowa księgi wieczystej nie jest zaskakująca, będziemy mieli tam cztery podstawowe działy oraz okładkę. W każdym dziale znajdują się rubryki i podrubryki a czasem pola i podpola. Poszczególne informacje jakie się tam znajdują się dopisane do stanu nieruchomości.

W dziale pierwszym znajdują się informację o oznaczeniu nieruchomości a także spis praw, które będą powiązane z tą właśnie nieruchomością. Drugi dział będzie oznaczał własność i tam dostajemy informację kto jest właścicielem albo też użytkownikiem wieczystym. W dziale trzecim mamy informacje, które dotyczą praw i roszczeń, jakie mogą być z daną nieruchomością powiązane.

Może tutaj chodzić między innymi o służebności gruntowe. Ostatni dział IV jest bardzo istotny, ponieważ odnosi się do hipoteki. Jak sama nazwa wskazuje mamy tam wpisy, które dotyczą hipotek a więc tego czy nieruchomość jest obciążona i jeśli tak na czyją rzecz. Poszczególne informacje muszą być wpisywane do konkretnych działów, których będą dotyczyć, dlatego w księdze wieczystej dość łatwo będzie się można odnaleźć.

Zobacz również