•   Środa, 19 czerwca 2024
Poradnik prawny

Hipoteka skuteczną formą zabezpieczenia zapłaty

Jeśli chodzi o zabezpieczenie zapłaty mamy wiele sposobów, które mogą temu służyć. Jeśli chodzi o ten, który chcemy dziś omówić będzie to hipoteka na nieruchomości.

Jest to jedna z takich metod, która traktowana będzie jako skuteczna, ponieważ nieruchomości nie da się ukryć, a wpisanie jej do księgi wieczystej będzie w stanie zabezpieczyć wierzyciela nawet w momencie, gdy taka nieruchomość będzie już sprzedana. Czynność taka wymaga wizyty u notariusza i dlatego będzie można sprawdzić zabezpieczenia na nieruchomości.

Oświadczenie właściciela

Jeśli ktoś myśli o ustanowieniu takiego zabezpieczenia trzeba będzie wziąć pod uwagę to jak można tą sprawę załatwić. Przede wszystkim trzeba sobie na początek powiedzieć o tym, że konieczne jest specjalne oświadczenie właściciela, który będzie ustanawiał hipotekę. I to oświadczenie również musi przybierać formę aktu notarialnego. Zaletą takiego rozwiązania będzie fakt, że notariusz musi dbać o to, by sporządzony akt był zgodny z obowiązującymi normami prawnymi i miał odpowiednią treść.

Hipoteka w księdze wieczystej

Dodatkowo notariusz ma zadbać o to, by hipoteka była wpisana właśnie do księgi wieczystej. Sama umowa nie będzie tutaj wystarczająca. Zasada bowiem jest taka, że hipoteka powstaje dopiero w momencie, gdy zostanie ona wpisana do księgi wieczystej. Po drugie wierzytelność hipoteczna będzie zaspokojona w pierwszej kolejności w stosunku do innych wierzytelności. Wyjątek stanowić będą koszty egzekucyjne, należności za pracę za okres do trzech miesięcy, renty wynikające ze zdolności do pracy, choroby, kalectwa i śmierć.

Wpis do księgi wieczystej

Trzeba również pamiętać o tym, że hipoteka podąża za nieruchomością i tutaj nie ma znaczenia kto w danej chwili będzie właścicielem takiej nieruchomości. Każdorazowo więc przed zakupem nieruchomości będzie trzeba sprawdzać księgę wieczystą, by upewnić się jakie są tam ewentualnie obciążenia hipoteczne. W przypadku gdy decydujemy się na zakup nieruchomości, w którym jest zapis o hipotece będzie trzeba się liczyć z tym, że w każdej chwili pojawiać się może wierzyciel, który będzie oczekiwał spłaty.

Hipoteka przymusowa

Należy także powiedzieć, że jest coś takiego jak hipoteka przymusowa, która jest ustanawiana bez zgody właściciela. Jest ona wynikiem pewnych zaniechań, może być związana z tym, że nie płacono podatków. Jednak, by taką hipotekę wpisać do księgi wieczystej konieczne będzie przedłożenie oryginału tytułu wykonawczego na przykład nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności.

Opłaty za ustanowienie hipoteki

Jeśli chodzi o opłatę za ustanowienie hipoteki mamy tutaj kilka elementów. Ustanawiając hipotekę aktem notarialnym należy opłacić taksę, która będzie zależna od wysokości hipoteki. Do tego również opłata podatkowa za czynność cywilno prawną i opłata za wpis do księgi wieczystej.

Zobacz również