•   Środa, 19 czerwca 2024
Umowy u notariusza

Koszty przy umowie deweloperskiej

Umowa deweloperska to umowa, którą zawiera się w formie aktu notarialnego, co oznacza w praktyce, że sam fakt stworzenia i zawarcia umowy już związany jest z kosztami. I nie chodzi oczywiście o wynagrodzenie dewelopera za wykonane przez niego czynności.

W tym miejscu istotna jest ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Razem z nią wprowadzono dwie istotne zmiany. Przede wszystkim, wprowadzono sam wymóg zawierania umowy z deweloperem w postaci aktu notarialnego, co stanowi zabezpieczenie dla kupującego nieruchomość. Druga kwestia to wprowadzenie podziału kosztów pomiędzy dewelopera i nabywcę w taki sposób, że obie strony ponoszą koszty tych czynności lub bierze je na siebie deweloper. Umowa nie dopuszcza innych warunków.

Kwestia taksy notarialnej

Najważniejszym kosztem przy zawieraniu umowy z deweloperem u notariusza jest wynagrodzenie notariusza, czyli taksa notarialna. W prawie istnieje ograniczenie odnośnie maksymalnej taksy notarialnej, jaką notariusz może pobrać za wykonanie danej czynności. W tym wypadku sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ taksa notarialna jest zawsze obliczana w stosunku do wartości rzeczy, jaka jest przedmiotem umowy, a w tym wypadku ta wartość pomniejszana jest jeszcze o połowę. W przepisach czytamy, że maksymalna taksa wynosi: 1) do 3.000 zł - 100 zł; 2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł; 3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł; 4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł; 5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł; 6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł; 7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.

Opłaty kupna mieszkania

W przypadku domów i mieszkań najczęściej mamy do czynienia z taksą zawierającą się w przedziale od 2000 do 4700 złotych, co w przypadku umowy notarialnej odnoszącej się do działań deweloperskich oznacza od 1000 do 2350 złotych. Notariusz nie może żądać więcej za podjęcie swoich działań, ale może zrezygnować z taksy całkowicie i wykonać usługę za symboliczna złotówkę.

Wypisy aktu notarialnego

Jeśli będą potrzebne wypisy z aktu notarialnego, a zawsze są potrzebne, trzeba się przygotować na zapłacenie 6 złotych za każdą stronę odpisu. Dotyczy to także załączników, więc koszt typowego odpisu to 100-200 złotych. Najczęściej potrzeba 3-4 wypisów.

Opłaty sądowe

Akt notarialny musi być uwzględniony w księdze wieczystej, czego dokona sąd. Koszt operacji to 150 złotych.

VAT

Czynności notariusza są objęte podatkiem od towarów i usług, czyli po prostu podatkiem VAT. Stosuje się do nich najwyższą obowiązującą w danym czasie stawkę podatku VAT, która w momencie sporządzania tekstu wynosi 23%.

Zobacz również