•   Środa, 29 maja 2024
Umowy u notariusza

Wymagane dokumenty u Notariusza

Wizyta w naszej kancelarii przed podpisaniem aktu notarialnego może pomóc uniknąć Państwu wielu problemów wynikających z niedostatecznej wiedzy na temat detali zawieranej umowy oraz gwarantuje sprawdzenie poprawności wszystkich dokumentów. Co tak właściwie powinni Państwo przedstawić? Wszystko zależy od charakteru sprawy. Warto zapoznać się z indywidualnymi szczegółami przedstawianymi na naszej stronie, odpowiadającym Państwa sytuacji. Jedno jest pewne: wszystkie z nich powinny być oryginalne i zatwierdzone przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa niezbędnym dokumentem jest także oryginał dokumentu potwierdzającego je, wydawanego jako akt notarialny.

1.
Do podstawowych i obowiązkowych dokumentów jakie należy przedstawić podczas zawierania umów dotyczących nabycia (w tym między innymi w ramach sprzedaży, darowizny czy zamiany) lokali, należą:

  • akt notarialny bądź dokument z Sądu potwierdzający otrzymanie spadku w postaci konkretnego lokalu, często także z potwierdzeniem ze strony naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jego zadaniem jest przedstawienie informacji na temat uregulowania obowiązku podatkowego od spadków i darowizn o określonej wartości,
  • ważny opis z księgi wieczystej, przedstawiający stan prawny lokalu.


2.
Do podstawowych i obowiązkowych dokumentów jakie należy przedstawić podczas zawierania umów dotyczących zbycia (w tym między innymi w ramach sprzedaży, darowizny czy zamiany) prawa do lokali, należą:

  • akt notarialny lub dokument sądowy, który stwierdza otrzymanie spadku bądź jego przydział. Bardzo często wymaga się także od osób zainteresowanych potwierdzenia ze strony naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jego zadaniem jest przedstawienie informacji na temat uregulowania obowiązku podatkowego, jeżeli chodzi o spadki i darowizny,
  • ważny dokument wydany przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
  • ważny opis z księgi wieczystej, przedstawiający stan prawny lokalu.

3.
Do podstawowych i obowiązkowych dokumentów jakie należy przedstawić podczas zawierania umów dotyczących zbycia (w tym między innymi w ramach sprzedaży, darowizny czy zamiany) prawa do zabudowanych i niezabudowanych działek gruntu, należą:

  • akt notarialny lub dokument sądowy, który stwierdza otrzymanie spadku bądź jego przydział. Bardzo często wymaga się także potwierdzenia ze strony naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Jego zadaniem jest przedstawienie informacji na temat uregulowania obowiązku podatkowego, jeżeli chodzi o spadki i darowizny,
  • ważny opis z księgi wieczystej, przedstawiający stan prawny lokalu,
  • dokument z odpowiedniego Urzędu Gminy, potwierdzający uregulowanie kwestii podatkowej,
  • wypis z rejestru gruntów, a czasami także wyrys z mapy ewidencyjnej (gdy w księdze wieczystej znajduje się więcej działek).

Oprócz wymienionych powyżej dokumentów, należy także dostarczyć dane osobowe i adres obu stron oraz zawiadomienie naszej firmy.

Zobacz również